KURSY ZGRZEWACZA PE

Szkolenia zgrzewaczy są zgodne z polską normą PN-EN 13067:2014 i wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego i przeznaczone są dla zgrzewaczy zatrudnionych przy budowie i eksploatacji rur polietylenowych i polipropylenowych

W trakcie szkolenia kursanci:
• przyswajają wiedzę teoretyczną na temat zasad budowy i eksploatacji sieci
• przechodzą praktyczny kurs obsługi zgrzewarek
• opanowują umiejętność wykonywania połączeń: doczołowych elementem grzejnym (HS), elektrooporowych (HM) i polifuzyjnych – mufowych (HMS)
kursy zgrzewaczy PE są zgodne z wymogami Polskiej Spółki Gazownictwa obowiązującymi od 01.01.2018 r. Osoby wykonujące roboty związane z montażem gazociągów i przyłączy polietylenowych muszą posiadać aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne (nie starsze niż 2 lata) zgodnie z normą PN EN 13067.
Prowadzimy także szkolenia dla osób nadzorujących prace zgrzewaczy zgodnie z normą PN-EN 13067.