Warunki przyjęcia na kurs

Warunki przyjęcia na kurs operatorów urządzeń technicznych :

-ukończone18 lat
-wykształcenie minimum zawodowe lub tytuł robotnika wykwalifikowanego (mechanik, elektryk, elektromechanik)
-co najmniej 1 miesiąc stażu pracy jako pomocnik operatora określonego urządzenia
-zaświadczenie lekarskie (badania profilaktyczne) o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonego urządzenia technicznego

Warunki przyjęcia na kurs konserwatora urządzeń technicznych:

a. ukończone 18 lat
b. posiadanie wykształcenia i praktyka:
-tytuł Robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika w zakresie mechanicznym oraz co najmniej 1 rok pracy przy konserwacji lub naprawach urządzeń technicznych, lub:
-ukończona Zasadnicza Szkoła Zawodowa (kierunek: mechaniczny, elektryczny lub elektromechaniczny)
oraz 1 rok pracy jako konserwator urządzeń technicznych, lub:
-tytułu kwalifikacyjnego mistrza w zawodzie mechanicznym, elektrycznym lub elektromechanicznym oraz
6 miesięcy pracy przy konserwacji lub naprawach wózków jezdniowych podnośnikowych, lub:
ukończenie średniej szkoły technicznej lub zawodowej (kierunek mechaniczny lub elektryczny) oraz 6 miesięcy pracy przy konserwacji lub naprawach urządzeń technicznych