UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE

Grupa G1E (uprawnienia eksploatacyjne) oraz G1D (uprawnienia dozorowe) obejmująca urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną :

1. Urządzenia prądotwórcze i fotowoltaiczne przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego ;
2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
3. Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
4. Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
5. Urządzenia elektrotermiczne;
6. Urządzenia do elektrolizy;
7. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
8. Elektryczna sieć trakcyjna;
9. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
10. Aparatura kontrolno – pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych ;

W zakresach czynności na zajmowanym stanowisku: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym.

UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE

Grupa G2E (uprawnienia eksploatacyjne) oraz G2D (uprawnienia dozorowe) obejmująca urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

1. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
2. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
3. Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
4. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy powyżej 50 kW;
5. Urządzenia wentylacji klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW;
6. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW;
7. Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
8. Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
9. Piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;
10. Aparatura kontrolno – pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji
do urządzeń i instalacji;

W zakresach czynności na zajmowanym stanowisku: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym.

UPRAWNIENIA GAZOWE

Grupa G3E (uprawnienia eksploatacyjne) oraz G3D (uprawnienia dozorowe) obejmująca urządzenia instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

1. Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
2. Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;
3. Urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
4. Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe) ;
5. Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
6. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
7. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;
8. Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
9. Turbiny gazowe;
10. Aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji ;

W zakresach czynności na zajmowanym stanowisku: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym.