Wykonywanie zadań:

 • inspektora ppoż.
 • inspektora OC
 • koordynatora ds. SEVESO ZDR/ZZR
 • kierownika budowy

Szkolenia:

 • wstępne  ppoż.
 • z instrukcji ppoż. i przepisów ppoż.
 • z pierwszej pomocy

Przeglądy:

 • gazowe
 • budowlane
 • kominiarskie
 • elektryczne
 • kamerą termowizyjną
 • sprzętu ppoż.

Pomiary:

 • oświetlenia na stanowiskach pracy
 • awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
 • prędkości strumienia na kratkach nawiewnych i wywiewnych
 • hałasu na stanowiskach pracy (bez akredytacji PCA)
 

Dodatkowe usługi: