BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY SZKOLENIE OKRESOWE

Oferujemy następujące rodzaje szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy:

– dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
– dla osób na stanowiskach robotniczych
– dla pracowników administracyjno-biurowych
– dla pracowników administracyjnej służby BHP
– instruktaż ogólny BHP