KURSY SPAWACZY

Kursy spawaczy , zarówno jak i egzaminy końcowe, odbywają się według normy PN-EN ISO 9606-1 i PN-EN ISO 9606-2 w następujących metodach:

spawanie łukowe elektrodą otuloną E (111),
półautomatyczne w osłonie C02 MAG (135, 131),
półautomatyczne drutem proszkowym w osłonach gazowych (136, 137),
półautomatyczne drutem proszkowym samoosłonowym (114),
spawanie w osłonie gazów TIG (141),
spawanie acetylenowo – tlenowe (311)
Wszystkie te metody zakładają grupy materiałowe FM1, FM2, FM3, FM4 i FM5. W każdej z tych metod szkolenie zgodnie z normą odbywa się w systemie modułowym:
• I moduł – kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi
• II moduł – kurs spawania blach spoinami czołowymi
• III moduł – kurs spawania rur spoinami czołowymi
Na życzenie klienta egzaminy dla spawaczy stali mogą być przeprowadzone z dopuszczeniem TÜV SÜD oraz TUV Rheinland.

INNE KURSY SPAWALNICZE:

ręczny przecinacz termiczny – cięcie gazowe 16 h, cięcie plazmowe 19 h
spawanie rurociągów metodą STT wg PN-EN ISO 9606-1
obsługa automatów spawalniczych wg PN-EN ISO 14732
lutowanie twarde metodą 912 wg PN-EN 14324

Na zlecenie przeprowadzamy proces kwalifikowania technologii spawania stali wg PN-EN 15614-1
oraz technologii zgrzewania termoplastycznych tworzyw sztucznych wg PN-EN, a także proces uznania firmy w jednostce Urzędu Dozoru Technicznego do wytwarzania, naprawy i modernizacji rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, zbiorników stałych przeznaczonych dla rurociągów przesyłowych oraz zbiorników stałych ciśnieniowych.