Szkolenia zawodowe Katowice

Zakład Szkolenia Zawodowego „ORION” zaprasza wszystkie podmioty do współpracy. W naszej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie. Szeroka gama szkoleń zawodowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania twojej firmy została rozszerzona o zagadnienia bhp, ochrony przeciwpożarowej, przeglądów technicznych, odzieży roboczej, ubezpieczenia mienia, i życia oraz w zakresie usług informatycznych aby jak najwięcej firmy przetrwało podczas SARS-CoV-2 / COVID-19. W naszej szerokiej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie.

Nasze priorytet to twoje bezpieczeństwo

Priorytetem ORION KATOWICE jest prowadzenie szkoleń i kursów z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego oraz przy zastosowaniu nowoczesnych technik i metod nauczania. Jednakże systematycznie dostosowujemy swoją ofertę szkoleniową do potrzeb i oczekiwań rynku, w tym potrzeb rynkowych w czasach pandemii SARS-CoV-2/COVID-19. Ściśle współpracując z wiodącymi w naszym regionie ośrodkami badawczymi i naukowymi oraz instytucjami i urzędami państwowymi tj. PSP, PIP, GIG, UDT, TDT, PPIS, WIOŚ i firmami prywatnymi tj. BHP PUZIO. Posiadamy liczne, wymagane przepisami zgody i upoważnienia do prowadzenia specjalistycznych szkoleń zawodowych.

Zakład Szkolenia Zawodowego „ORION” w Katowicach zapewnia wykwalifikowanych wykładowców i instruktorów zajęć praktycznych z uprawnieniami pedagogicznymi dla kadry szkoleniowej niepublicznych placówek oświatowych. Posiadają oni wykształcenie wyższe o profilu zgodnym z charakterem prowadzonych zajęć, a także długoletnie doświadczenie zarówno dydaktyczne, jak i zawodowe.

Zapraszam do kontaktu

Przemysław Małkowski – Właściciel firmy